Ogłoszenia - 2015

Wydłużenie naboru wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla województwa (poddziałanie 6.2.1) do 11 marca 2015 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ na lata 2007-2013 prowadzi nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 (poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym). Nabór miał się zakończyć 6 marca 2015 r.

W związku z piątkową awarią systemu poczty elektronicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego nabór został przedłużony do 11 marca 2015 r.

Zasady naboru zostały określone w ogłoszeniu z 20 lutego 2015 r.

Link do oryginalnego ogłoszenia o naborze:

www.rpo.wzp.pl/rpo/nabory_w_trybie_indywidualnym_-_2015/p-r-m-a-24374/ogloszenia_-_2015.htm

2015-03-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania