Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2008/1 - Tryb odwoławczy

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013 informuje, iż zakończona została ocena KOP w ramach Poddziałania 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013 (tryb odwoławczy). Ocenie ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów podlegało 9 poprawnych formalnie projektów.

Spośród ww. projektów przekazanych pod obrady Komisji Oceniających Projekty 4 projekty otrzymały wymagane minimum 60% maksymalnej liczby punktów na etapie oceny merytoryczno-technicznej. Wnioski opiewają na kwotę dofinansowania 111 145,12 zł, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 94 473,35 zł

- Budżet państwa – 16 671,77 zł

5 projektów nie spełniło kryteriów oceny dokonywanej przez KOP oraz zostało wyłączonych z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Zalaczniki:

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH PODDZIAŁANIE 1.3.1

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH PODDZIAŁANIE 1.3.1 SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA MSP KONKURS NR RPOWZ/1.3.1/2008/1 TRYB ODWOŁAWCZY
rodzaj pliku : pdf

NEGATYWNY WYNIK OCENY PODDZIAŁANIE 1.3.1

NEGATYWNY WYNIK OCENY PODDZIAŁANIE 1.3.1 SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA MSP KONKURS NR RPOWZ/1.3.1/2008/1 TRYB ODWOŁAWCZY
rodzaj pliku : pdf
2009-07-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania