Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu - RPOWZ/1.3.1/2008/1 - Tryb odwoławczy

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 lipca 2009 r. podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania 4 projektom pozytywnie ocenionym w trybie odwoławczym w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2008/1 – Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania ww. projektów wynosi łącznie 111 145,12 zł, w tym 94 473,35 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

Lista wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/1.3.1/2008/1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 - tryb odwoławczy

Lista wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/1.3.1/2008/1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 - tryb odwoławczy
rodzaj pliku : pdf
2009-07-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania