Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.2/2008/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 04 sierpnia 2009 r. podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania projektom złożonym w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.2/2008/1 – Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Łącznie na konkurs nr RPOWZ/2.1.2/2008/1 przeznaczono 101 911 500,00 PLN, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 101 911 500,00 PLN

Dnia 4 sierpnia 2009 r. określono rezerwę finansową celem zapewnienia środków finansowych na procedurę odwoławczą w wysokości 5% wartości alokacji przeznaczonej na konkurs. Kwota przeznaczona na rezerwę finansową wyniosła 5 095 575 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

W ramach Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego udzielił dofinansowania 29 projektom w wysokości 40 831 886,88 zł.

Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniły właściwe dla konkursu kryteria oceny określone przez Instytucję Zarządzającą. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Ostateczna punktacja stanowi sumę punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej oraz uzyskanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

W związku z tym, iż pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę dofinansowania niższą niż dostępna w ramach konkursu RPOWZ/2.1.2/2008/1 alokacja finansowa, wszystkie projekty pozytywnie ocenione otrzymały dofinansowanie. W ramach procedury selekcji projektów nie utworzono zatem listy rezerwowej.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowaniu.

Zalaczniki:

Lista rankingowa do dofinansowania

Lista rankingowa do dofinansowania
rodzaj pliku : pdf
2009-08-12
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania