Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1837/10 z dnia 12 października 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu udziału w branżowej misji gospodarczej pn. „Internacjonalizacja zachodniopomorskich przedsiębiorców poprzez udział w misji gospodarczej do Kanady z udziałem w międzynarodowych targach International Home Show” następujących wniosków:

L.p

Numer projektu

Nazwa Wnioskdoawcy

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Wartość dofinansowania

w tym środki z EFRR

1.

WND-RPZP

.01.03.02-32-004/10

INTERGAS SP. Z O.O.

Udział w branżowej misji gospodarczej realizowanej w ramach targów International Home Show organizowanych w Toronto w dniach 8-11 października 2010 r.

9 120,00 zł

4 560,00 zł

3.876,00 zł

2.

WND-RPZP

.01.03.02-32-005/10

P.P.H. " LARIX SPÓŁKA JAWNA K. DYMOWSKI, M. DYMOWSKI, J. MATUSIAK, R. GAMRAT

Udział w branżowej misji gospodarczej realizowanej w ramach targów International Home Show organizowanych w Toronto w dniach 8-11 października 2010 r.

9 120,00 zł

4 560,00 zł

3 876,00 zł

3.

WND-RPZP.

01.03.02-32-014/10

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bekazet Bąk Keller Spółka Jawna

Udział w branżowej misji gospodarczej realizowanej w ramach targów International Home Show organizowanych w Toronto w dniach 8-11 października 2010 r.

9 120,00 zł

4 560,00 zł

3 876,00 zł

4.

WND-RPZP

.01.03.02-32-017/10

Calesco S.A.

Udział w branżowej misji gospodarczej realizowanej w ramach targów International Home Show organizowanych w Toronto w dniach 8-11 października 2010 r.

9 120,00 zł

4 560,00 zł

3 876,00 zł

5.

WND-RPZP

.01.03.02-32-018/10

SADEX PIOTR LACHOWICZ

Udział w branżowej misji gospodarczej realizowanej w ramach targów International Home Show organizowanych w Toronto w dniach 8-11 października 2010 r.

9 120,00 zł

4 560,00 zł

3 876,00 zł

6.

WND-RPZP

.01.03.02-32-020/10

Domar Sp. z o.o.

Udział w branżowej misji gospodarczej realizowanej w ramach targów International Home Show organizowanych w Toronto w dniach 8-11 października 2010 r.

18 240,00 zł

9 120,00 zł

7 752,00 zł

2010-10-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania