Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013 informuje, iż dnia 25 listopada 2010 r. została zakończona ocena merytoryczno-ekonomiczna wniosku nr WND RPZP.01.03.02 32-025/10 w ramach konkursu otwartego nr RPOWZ/1.3.2/2009/1 - poddziałanie 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym.

Projekt otrzymał rekomendację do dofinansowania uzyskując 42,5 punktu, co stanowi 70,83% maksymalnej liczby punktów. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym wynosi 60 punktów. Całkowita wartość projektu wynosi 40 943,00 zł. Projekt opiewa na kwotę dofinansowania 16 922,50 zł, w tym:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 14 384,12 zł

- z budżetu państwa 2 538,38 zł.

2010-11-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania