Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/1.3.2/2009/1 - TRYB ODWOŁAWCZY

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż w dniu 25 stycznia 2011 r. zakończona została weryfikacja projektu ocenianego w trybie procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2009/1. Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie protestu do ponownej oceny KOP został skierowany 1 projekt. W/w projekt przeszedł pozytywną weryfikację, spełniając wszystkie kryteria przyjęte przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym wynosi 60 punktów. Przekazany pod obrady KOP projekt otrzymał wymagane minimum 50% maksymalnej liczby punktów. Pozytywnie oceniony wniosek opiewa na łączną kwotę wydatków 9 120,00 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 9 120,00 zł). Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 4 560,00 zł (w tym 3 876,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Pozytywnie oceniony przez KOP projekt zostanie przekazany pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w celu podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Zalaczniki:

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym Konkurs nr RPOWZ/1.3.2/2009/1 TRYB ODWOŁAWCZY
rodzaj pliku : pdf
2011-02-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania