Oś 7 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr 423/11 z dnia 24 marca 2011 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2 – Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 537 570,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2 wynosiła 3 000 000,00 zł ze środków EFRR. Uchwałą Nr 455/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2010 r. ustalono rezerwę finansową dla przedmiotowego konkursu, w wysokości 600 000,00 zł z EFRR.

Dnia 20 kwietnia 2010 r. uchwałą nr 602/10 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2 – Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej wniosków, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Ze względu na fakt, iż w ramach przedmiotowego konkursu żaden ze złożonych protestów nie został uznany za zasadny, lista rezerwowa utworzona w/w uchwałą stanowiła jednocześnie ostateczną listę rezerwową projektów w ramach konkursu.

W dniach 28 maja i 15 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzje o dofinansowaniu odpowiednio pierwszego i kolejnego projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów oraz zaktualizowaniu przedmiotowej listy.

W związku z odmową podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu nr WND-RPZP.07.03.02-32-001/10 (uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2212/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.), zostały zwolnione dodatkowe środki finansowe w wysokości 494 983,50 zł z EFRR, które przekazane zostały na zwiększenie rezerwy finansowej ustalonej uchwałą nr 455/10 z dnia 30 marca 2010 r.

W wyniku zwolnienia środków w ramach konkursu, które zasiliły rezerwę finansową oraz mając na uwadze fakt zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs (uchwała nr 290/11 z dnia 3 marca br.), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

W związku z dofinansowaniem wszystkich projektów znajdujących się na ostatecznej liście rezerwowej projektów, przedmiotowa lista zostaje zlikwidowana.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2.

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2.
rodzaj pliku : pdf
2011-04-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania