Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 29 marca 2011 r. zakończona została weryfikacja projektu ocenianego w trybie procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1 - Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. 

Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie protestu do ponownej oceny KOP - Zespołu ds. oceny merytoryczno-technicznej, skierowany został 1 projekt.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa wynosi 70 punktów.

W/w projekt nie spełnił kryteriów dopuszczających zatwierdzonych przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący, odzwierciedlonych na karcie oceny merytoryczno-technicznej, w związku z powyższym został wyłączony z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie

Zalaczniki:

Lista projektów negatywnie ocenionych

Lista projektów negatywnie ocenionych
rodzaj pliku : pdf
2011-05-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania