Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu pozytywnie ocenionego w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr 351/12 z dnia 29 lutego 2012 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pozytywnie ocenionego w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1- Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa, Schemat B „MAŁE DOTACJE”, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1 wynosiła 12 000 000,00 zł (w tym 10 200 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 800 000,00 zł z Budżetu Państwa).

W związku z uwzględnieniem przez WSA skargi złożonej przez Wnioskodawcę, przedmiotowy wniosek został poddany ponownej ocenie merytoryczno-technicznej w zakresie kryteriów punktowanych, podniesionych przez Wnioskodawcę w proteście. W wyniku ponownej oceny przeprowadzonej przez KOP, ww. projekt przeszedł pozytywnie weryfikację, spełniając wszystkie kryteria przyjęte przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący.

Mając na uwadze wysokość dostępnych środków w konkursie nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1 oraz deklarację Wnioskodawcy odnośnie możliwości otrzymania wsparcia, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pozytywnie ocenionego w ramach procedury odwoławczej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 113 220,00 zł, w tym 96 236,99 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 16 983,01 zł z Budżetu Państwa.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1

Lista projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2012-03-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania