Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1868/12 z dnia 13 listopada 2012 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1 - Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Dnia 21 czerwca 2010 r. uchwałą nr 1090/10 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu 5 projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1 – Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej wniosków, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Ze względu na fakt, iż w ramach zakończonej procedury odwoławczej żaden z protestów złożonych przez Wnioskodawców nie został pozytywnie rozpatrzony, lista rezerwowa projektów utworzona uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1090/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. stanowi jednocześnie ostateczną listę rezerwową projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1 – Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe.

Mając na uwadze wysokość środków pozostałych do rozdysponowania w konkursie nr RPOWZ/5.3/2009/1 – Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe oraz wysokość ustalonej rezerwy finansowej, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 19 sierpnia 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej w ramach w/w konkursu.

W wyniku podjęcia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwały Nr 1619/12 z dnia 1 października 2012 r. do rozdysponowania pozostała kwota 2 799 728,73 zł (w tym 143 166,65 zł - pozostała kwota po konkursie oraz 2 656 562,08 zł - zwiększona alokacja), umożliwiająca udzielenie dofinansowania dla kolejnego projektu z ostatecznej listy rezerwowej.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję uchwałą nr 1868/12 o dofinansowaniu projektu znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej, mając na uwadze wysokość dostępnych środków w konkursie oraz kolejności projektu na przedmiotowej liście.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 2 799 728,73 zł ze środków EFRR. Całkowita wartość projektu skierowanego do dofinansowania wynosi 3 735 411,64zł (wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 732 971,64 zł).

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1;
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1.

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-01-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania