Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 631/13 z dnia 7 maja 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 - Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 Instytucja Zarządzająca RPO WZ wystąpiła z propozycją dofinansowania do Wnioskodawcy znajdującego się na pierwszym miejscu ostatecznej listy rezerwowej projektów. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji formalnej i ocenie Komisji Oceniającej Projekty (przeprowadzonej z uwagi na zakres zgłoszonych zmian) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu przedmiotowego projektu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 3 548 763,76 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioskodawca został pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zaznaczyć należy, iż na ostatecznej liście rezerwowej pozostawały jeszcze dwa projekty, do których również skierowano pismo z propozycją dofinansowania. Jeden z Wnioskodawców wyraził chęć realizacji projektu. Jednakże w związku z prośbą Wnioskodawcy, IZ RPO WZ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu złożenia zmodyfikowanej dokumentacji aplikacyjnej. Natomiast drugi Wnioskodawca poinformował, iż rezygnuje z realizacji projektu i w związku z tym został usunięty z ostatecznej listy rezerwowej.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 - konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1.
rodzaj pliku : pdf

2. Ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach kategorii interwencji 46 – konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1.

2. Ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach kategorii interwencji 46 – konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1.
rodzaj pliku : pdf

3. Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 - konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1.

3. Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 - konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-05-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania