Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1086/13 z dnia 2 lipca 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1 – Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Mając na uwadze wysokość środków pozostających do rozdysponowania w konkursie nr RPOWZ/5.3/2009/1 – Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 zwróciła się do Wnioskodawcy z ostatecznej listy rezerwowej – Gminy Miasto Koszalin – z zapytaniem czy jest nadal zainteresowany otrzymaniem wsparcia na realizację projektu nr WND-RPZP.05.03.00-32-021/10 pn. „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem” oraz czy spełnił wymóg dotyczący rozpoczęcia realizacji projektu w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2011 r. W odpowiedzi wpłynęło pismo informujące o zainteresowaniu Wnioskodawcy otrzymaniem wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji projektu w wymaganym terminie.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie projektu skierowanego do dofinansowania z listy rezerwowej projektów wynosi 1 249 740,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1.
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana ostateczne lista rezerwowa projektów w ramach konkursu

2. Zaktualizowana ostateczne lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2013-07-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania