Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Aktualizacja ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1085/13 z dnia 2 lipca 2013 r. podjął decyzję o aktualizacji ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1 poprzez usunięcie z niej wniosku o dofinansowanie niespełniającego wymogów konkursowych.

Mając na uwadze wysokość środków pozostałych do rozdysponowania w konkursie nr RPOWZ/5.3/2009/1 Wnioskodawca – Gmina Połczyn-Zdrój – został poinformowany o możliwości otrzymania dofinansowania dla wniosku nr WND-RPZP.05.03.00-32-017/10 pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Połczynie – Zdroju w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy uzdrowiskowej”, znajdującego się na pierwszym miejscu ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1. Uzyskanie wsparcia uzależnione było m. in. od spełnienia przez Wnioskodawcę wymogu dotyczącego rozpoczęcia realizacji projektu w terminie wskazanym w „Wytycznych dla Wnioskodawców”. Realizacja projektu musiała rozpocząć się nie później niż 30 czerwca 2011 r. Wnioskodawca poinformował, że nie rozpoczął realizacji przedsięwzięcia w wymaganym terminie, co automatycznie zdyskwalifikowało projekt z możliwości otrzymania wsparcia.

Z uwagi na powyższe zaktualizowano ostateczną listę rezerwową projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1.

Zalaczniki:

1. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu

1. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1.
rodzaj pliku : pdf

2. Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu

2. Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.3/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2013-07-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania