Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (IZ RPO WZ) informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 2001/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków dla konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 - Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 IZ RPO WZ wystąpiła z propozycją dofinansowania do kolejnego Wnioskodawcy znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej projektów. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji formalnej i ocenie Komisji Oceniającej Projekty (przeprowadzonych z uwagi na zakres zgłoszonych zmian rzeczowych) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu przedmiotowego projektu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 1 085 803,05 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioskodawca został pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Przedmiotowy projekt był ostatnim znajdującym się na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 i Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego odstąpił od przeprowadzenia oceny strategicznej. Mając na uwadze powyższe ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 została zlikwidowana.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 - konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 - konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-12-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania