Harmonogramy konkursów - 2009

Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. - 26.03.2009

Dnia 26 marca 2009 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę o aktualizacji Indykatywnego harmonogramu konkursów na 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Harmonogram jest źródłem informacji dla potencjalnych Wnioskodawców o terminach planowanych konkursów w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań.

Aktualizacja Indykatywnego Harmonogramu Konkursów na 2009 r. w zakresie zmiany terminu planowanego rozpoczęcia naboru wniosków do poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie, działania 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków oraz poddziałań 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe, 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne oraz 7.1.3 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne, została dokonana ze względów technicznych.

Ogłoszenie naborów dla poddziałań 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 oraz 1.1.3 przewidywane jest na 2 kwietnia 2009r. Nabór dla działania 4.3 ogłoszony zostanie dnia 6 kwietnia 2009r.

Zalaczniki:

Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. - 26.03.2009

Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. - 26.03.2009
rodzaj pliku : pdf
2009-03-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania