Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny formalnej - konkurs: RPOWZ/4.3/2009/1 - TRYB ODWOŁAWCZY

Dnia 22 września br. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną wniosku o dofinansowanie nr WND-RPZP.04.03.00-32-018/09. Projekt został skierowany do ponownej oceny w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu.

Poprawny formalnie projekt zostanie przekazany pod obrady Komisji Oceniającej Projekty. Łączna kwota inwestycji wynosi 8 942 522,17 zł (całkowite wydatki kwalifikowalne: 7 329 936,22 zł, kwota dofinansowania: 4 363 291,97 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 363 291,97 zł).

2009-09-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania