Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny Komisji Oceny Projektów - konkurs: RPOWZ/4.3/2009/1 - TRYB ODWOŁAWCZY

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013 informuje, iż dnia 02 października 2009 r. zakończona została ocena Komisji Oceniającej Projekty (KOP) w ramach Działania 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013. Podczas obrad oceniany był 1 wniosek, który został skierowany do ponownej oceny w wyniku złożonego protestu od oceny formalnej.

Projekt o nr WND-RPZP.04.03.00-32-018/09 nie spełnił kryteriów dopuszczających oceny środowiskowej dokonywanej przez KOP oraz został wyłączony z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.

2009-10-12
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania