Harmonogramy konkursów - 2009

Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. - 10.11.2009 r.

W dniu 10 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1577/09 w sprawie aktualizacji Indykatywnego harmonogramu konkursów na 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 r. Aktualizacja Indykatywnego harmonogramu konkursów na 2009 r. wynikała z potrzeby przesunięcia terminu planowanego rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom z listopada na grudzień 2009 r., a także określenia terminu kolejnego naboru wniosków dla poddziałania 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz poddziałania 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia na listopad 2009 r.

Zalaczniki:

Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. - 10.11.2009 r.

Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. - 10.11.2009 r.
rodzaj pliku : pdf
2009-11-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania