Harmonogramy konkursów - 2009

Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. - 27.11.2009 r.

W dniu 27 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Indykatywnego harmonogramu konkursów na 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 r.
Przyjęte przez Zarząd zmiany do Indykatywnego harmonogramu konkursów na 2009 r. dotyczą przesunięcia terminu planowanego rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla poddziałania 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego oraz działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym z listopada na grudzień.

Zalaczniki:

Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. - 27.11.2009 r.

Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. - 27.11.2009 r.
rodzaj pliku : pdf
2009-11-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania