Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków, w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr 151/10 z dnia 04 lutego 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków, w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 – Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 7 676 930,94 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą Nr 1677/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zapewnienia rezerwy finansowej w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 - Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, celem zapewnienia środków na finansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, ustanowiono rezerwę finansową w wysokości 4 363 292,00 zł z EFRR.

Uchwałą Nr 1838/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 - Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, celem zapewnienia środków na finansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę na etapie oceny formalnej i merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu, podwyższono alokację dla konkursu do wysokości 71 500 000,00 zł z EFRR, w tym na kategorię interwencji 46 Oczyszczanie ścieków do wysokości 58 231 676,67 zł.

Po uwzględnieniu rezerwy finansowej jak również kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków (uchwała nr 1698/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2009 r. w/s decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na listach rankingowych) kwota alokacji, możliwa do rozdysponowania na dofinansowanie projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków, wynosi 14 679 236,58 zł.

Powyższa kwota pozwala na dofinansowanie, w całkowitej wnioskowanej kwocie dofinansowania, pierwszego projektu znajdującego się na liście rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46.

Decydując o przyznaniu dofinansowania projektom znajdującym się na liście rezerwowej, Zarząd Województwa dofinansowuje projekty wg kolejności na przedmiotowej liście. Kolejność projektów na liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach kategorii interwencji 46, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach kategorii interwencji 46

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach kategorii interwencji 46
rodzaj pliku : pdf
2010-02-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania