Oś 7 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 456/10 z dnia 30 marca 2010r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1 – Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu listy rezerwowej wniosków.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 13 090 385,56 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dnia 10 listopada 2009 r. uchwałą nr 1583/09 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1 – Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej wniosków, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs. Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/7.2/2009/1 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście projektów skierowanych do dofinansowania wynosiła 11 956 767,41 zł ze środków EFRR.

Uchwałą Nr 1608/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2009 r. zwiększono alokację dla konkursu o kwotę 2 529 741,99 zł oraz ustalono rezerwę finansową w wysokości 3 663 360,14 zł.

W wyniku oceny KOP dla trybu odwoławczego, jedyny projekt którego protest w ramach konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1 został uznany - został zweryfikowany negatywnie. Z uwagi na powyższe, lista rezerwowa projektów utworzona uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1583/09 stanowi jednocześnie ostateczną listę rezerwową projektów w ramach konkursu.

Dnia 10 marca br. uchwałą nr 321/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zwiększono alokację w ramach przedmiotowego konkursu o kwotę w wysokości 2 805 389,78 zł. z EFRR.

Pozostała, możliwa do rozdysponowania kwota w ramach konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1, uwzględniająca zwiększenie alokacji oraz środki pochodzące z rezerwy finansowej pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie 5 pierwszych projektów z listy rezerwowej.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie projektów, skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów (będącej jednocześnie ostateczną listą rezerwową) w ramach konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1 wynosi 6 468 749,92 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 11 952 716,35 zł, a wartość wydatków kwalifikowalnych 11 628 135,86 zł.

Decydując o przyznaniu dofinansowania projektom znajdującym się na liście rezerwowej, Zarząd Województwa dofinansowuje projekty wg kolejności na przedmiotowej liście. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowaniu.

W związku z dofinansowaniem projektów konieczna jest aktualizacja listy rezerwowej.

Zalaczniki:

Ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.2/2009/1

Ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.2/2009/1
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.2/2009/1

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.2/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2010-04-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania