Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków dla konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 13 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr 536/10 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków dla konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 – Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 9 836 374,72 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dnia 16 marca br. zakończona została weryfikacja projektów ocenianych w trybie procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1. W wyniku oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty, 1 projekt (w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków) przeszedł pozytywną weryfikację i został skierowany do oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zarząd Województwa przeprowadził przedmiotową ocenę w dniu 16 marca br.

W dniu 13 kwietnia br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr 535/10 ustalił ostateczną listę rezerwową projektów, w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków dla konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1, która ujmuje projekty pozytywnie zweryfikowane na wszystkich etapach oceny, które z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania oraz projekt pozytywnie oceniony w trybie procedury odwoławczej. Kolejność projektów na ostatecznej liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Wysokość środków pozostających do rozdysponowania w konkursie nr RPOWZ/4.3/2009/1, pozwoliła na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie pierwszego projektu znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach kategorii interwencji 46

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach kategorii interwencji 46
rodzaj pliku : pdf
2010-04-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania