Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 758/10 z dnia 11 maja 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2009/1 - Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/6.4/2009/1 wynosiła:

- 65 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą nr 757/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 maja 2010 r. ustalono rezerwę finansową dla konkursu nr RPOWZ/6.4/2009/1 w wysokości 8 269 312,06 zł z EFRR.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/6.4/2009/1 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi:

- 56 730 687,94 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 102 377 925,10 zł, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 72 389 413,41zł.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/6.4/2009/1. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/6.4/2009/1. Z uwagi na wysokość alokacji oraz wnioskowaną wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Tym samym końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2009/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2009/1.

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2009/1.
rodzaj pliku : pdf
2010-05-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania