Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.6/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 756/10 z dnia 11 maja 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.6/2009/1 - Poddziałanie 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/2.1.6/2009/1 wynosiła:

- 37 500 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone w konkursie projekty zostały rekomendowane do dofinansowania, rezerwa finansowa nie została wyznaczona.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/2.1.6/2009/1 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi:

- 36 491 846,77 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 54 639 103,70 zł, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 44 822 908,33 zł.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/2.1.6/2009/1. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/2.1.6/2009/1. Z uwagi na wysokość alokacji oraz wnioskowaną wartość dofinansowania projektów, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Tym samym końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.6/2009/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/2.1.6/2009/1

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/2.1.6/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2010-05-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania