Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty Konkurs RPOWZ/2.1.6/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 7 maja 2010 r. zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej (jeśli dotyczy), możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Poddziałania 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 6 poprawnych formalnie projektów.

Wszystkie ww. projekty spełniły kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej (jeśli dotyczy), możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno – finansowej a także na ocenie merytoryczno – technicznej oraz uzyskały łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów).

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.6/2009/1 wynosi:

- 37 500 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 54 639 103,70 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 44 822 908,33 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 36 491 846,77 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozytywnie ocenione przez KOP projekty zostały przekazane pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego celu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu bądź odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Zalaczniki:

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH 2.1.6
rodzaj pliku : pdf
2010-05-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania