Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków dla konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków dla konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 – Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
 
 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 19 maja 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr 825/10 podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków dla konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 – Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowych projektów wynosi 15 566 241,74 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Z uwagi na zakończoną z dniem 16 marca br. weryfikację projektów ocenianych w trybie procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1, uchwałą nr 535/10 z dnia 13 kwietnia br., Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ustalił ostateczną listę rezerwową, która została zaktualizowana uchwałą nr 536/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 kwietnia br., w wyniku dofinansowania pierwszego projektu umieszczonego na przedmiotowej liście.
Dnia 11 maja 2010 r. uchwałą Nr 731/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 - Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, podwyższono alokację dla w/w konkursu o kwotę 14 037 018,82 zł z EFRR.
Wysokość środków pozostających do rozdysponowania w konkursie nr RPOWZ/4.3/2009/1, pozwoliła na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie dwóch pierwszych projektów znajdujących się na ostatecznej liście rezerwowej.
W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej w ramach kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach kategorii interwencji 46
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach kategorii interwencji 46

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach kategorii interwencji 46
rodzaj pliku : pdf
2010-06-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania