Oś 7 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr 900/10 z dnia 28 maja 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2 – Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 224 486,01 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2 wynosiła 3 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwałą Nr 455/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2010 r. ustalono rezerwę finansową dla przedmiotowego konkursu, w wysokości 600 000,00 zł (w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 600 000,00 zł).

Dnia 20 kwietnia 2010 r. uchwałą nr 602/10 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2 – Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej wniosków, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Ze względu na fakt, iż w ramach przedmiotowego konkursu żaden ze złożonych protestów nie został uznany za zasadny, lista rezerwowa utworzona w/w uchwałą stanowi jednocześnie ostateczną listę rezerwową projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2 – Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Pozostała, możliwa do rozdysponowania w ramach konkursu kwota, uwzględniająca środki pochodzące z rezerwy finansowej, pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie pierwszego projektu z listy rezerwowej.

Decydując o przyznaniu dofinansowania projektom znajdującym się na liście rezerwowej, Zarząd Województwa dofinansowuje projekty wg kolejności na przedmiotowej liście. Kolejność projektów na liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2
rodzaj pliku : pdf
2010-06-10
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania