Oś 7 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1089/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2– Poddziałanie 7.1.2 Lokalna infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu listy rezerwowej wniosków.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 wynosiła 13 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dnia 19 maja 2010 r. uchwałą nr 818/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ustalono rezerwę finansową dla przedmiotowego konkursu w wysokości 2 726 336,00 zł z EFRR.

10 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 988/10 podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach w/w konkursu oraz ustaleniu listy rezerwowej wniosków, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs. Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście projektów skierowanych do dofinansowania wynosiła 9 175 080,49 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą Nr 1019/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył alokację dla przedmiotowego konkursu o kwotę 5 859 634,23 zł z EFRR.

Z uwagi na rozszerzenie alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPOWZ/7.1.2/2009/2, pozostała kwota możliwa do rozdysponowania, przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 958 217,74 zł ze środków EFRR.

Powyższa kwota pozwala na wsparcie, w całkowitej wnioskowanej kwocie dofinansowania, pierwszego projektu znajdującego się na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2. Jednocześnie Wnioskodawca zostaje usunięty z listy rezerwowej i zostaje ona zaktualizowana.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/7.1.2/2009/2.

Decydując o przyznaniu dofinansowania projektom znajdującym się na liście rezerwowej, Zarząd Województwa dofinansowuje projekty wg kolejności na przedmiotowej liście. Kolejność projektów na liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana lista rezerwowa w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2

Zaktualizowana lista rezerwowa w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2
rodzaj pliku : pdf
2010-06-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania