Oś 7 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1356/10 z dnia 29 lipca 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 - Poddziałanie 7.1.2 Lokalna infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu listy rezerwowej projektów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi:

- 2 726 336,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu skierowanego do dofinansowania wynosi 13 393 547,65 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 13 334 430,38 zł).

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 wynosiła 13 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dnia 19 maja 2010 r. uchwałą nr 818/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ustalono rezerwę finansową dla przedmiotowego konkursu w wysokości 2 726 336,00 zł z EFRR.

Dnia 10 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 988/10 podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach w/w konkursu oraz ustaleniu listy rezerwowej wniosków, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs. Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście projektów skierowanych do dofinansowania wynosiła 9 175 080,49 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą Nr 1019/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył alokację dla przedmiotowego konkursu o kwotę 5 859 634,23 zł z EFRR.

Dnia 21 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1089/10 podjął decyzję o dofinansowaniu pierwszego projektu znajdującego się na liście rezerwowej projektów oraz zaktualizowaniu listy rezerwowej.

Ze względu na fakt, iż w ramach zakończonej procedury odwoławczej żaden ze złożonych protestów nie został uznany za zasadny, lista rezerwowa projektów zaktualizowana uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1089/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. stanowi jednocześnie ostateczną listę rezerwową projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 - Poddziałanie 7.1.2 Lokalna infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Mając na uwadze wysokość środków pozostających do rozdysponowania w konkursie nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 (tj. wysokość ustalonej rezerwy finansowej), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu pierwszego projektu znajdującego się na liście rezerwowej (będącej jednocześnie ostateczną listą rezerwową projektów), uwzględniając – zaakceptowany przez Wnioskodawcę - obniżony poziom dofinansowania.

Decydując o przyznaniu dofinansowania projektom znajdującym się na liście rezerwowej, Zarząd Województwa dofinansowuje projekty wg kolejności na przedmiotowej liście. Kolejność projektów na liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2.

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2.
rodzaj pliku : pdf
2010-08-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania