Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja Zarządu w sprawie Poddziałania 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

W dniu 28 września 2010 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przyjęta została uchwała w sprawie dokumentacji konkursowej konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2010/1 i ogłoszenia naboru dla poddziałania 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Informujemy, iż w związku z zaplanowanym ogłoszeniem naboru konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2010/1 w dniu 30 września 2010 r., Instytucja Zarządzające RPO WZ podjęła decyzję o jednoczesnym zamknięciu konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2009/1 w dniu 29 września 2010 r.

2010-09-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania