Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013 informuje, iż dnia 4 października 2010 r. zakończyła pracę Komisja Oceniająca Projekty powołana do oceny poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego nr RPOWZ/1.3.2/2009/1 - poddziałanie 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym. Przedmiotem oceny merytoryczno-ekonomicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów było 7 poprawnych formalnie wniosków. Spośród projektów przekazanych pod obrady Komisji Oceniającej Projekty, 6 spełniło kryteria dopuszczające oraz otrzymało wymagane minimum 50% maksymalnej liczby punktów. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym wynosi 60 punktów.

Rekomendowane do dofinansowania wnioski opiewają na kwotę dofinansowania 31 920,00 zł, w tym:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 27 132,00 zł;

- z Budżetu państwa – 4 788,00 zł.

Całkowita wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wynosi 63 840,00 zł.

Zalaczniki:

POZYTYWNY WYNIK KOMISJI OCENIAJĄCEJ PROJEKTY

POZYTYWNY WYNIK KOMISJI OCENIAJĄCEJ PROJEKTY KONKURS NR RPOWZ/1.3.2/2009/1
rodzaj pliku : pdf

NEGATYWNY WYNIK KOMISJI OCENIAJĄCEJ PROJEKTY

NEGATYWNY WYNIK KOMISJI OCENIAJĄCEJ PROJEKTY KONKURS NR RPOWZ/1.3.2/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2010-10-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania