Harmonogramy konkursów 2010

Indykatywny harmonogram konkursów na 2010 r. - 21.12.2010 r.

W dniu 21 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 2265/10 w sprawie aktualizacji i przyjęcia Indykatywnego harmonogramu konkursów na 2010 r. oraz Indykatywnego harmonogramu konkursów na 2011 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

W ramach aktualizacji Indykatywnego harmonogramu konkursów na 2010 r. zmianie uległ planowany termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) z grudnia 2010 r. na marzec 2011 r.

Jednocześnie w styczniu 2011 r. Instytucja Zarządzająca RPO WZ przedstawi, w ramach konsultacji społecznych, Dokumentację konkursową do przedmiotowego poddziałania.

Zalaczniki:

Indykatywny harmonogram konkursów na 2010 r.

Indykatywny harmonogram konkursów na 2010 r.
rodzaj pliku : pdf
2010-12-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania