Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/2.2.1/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 22 lutego 2011 r. zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPOWZ/2.2.1/2010/1- Poddziałanie 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno - technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Poddziałania 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 5 poprawnych formalnie projektów.

Wszystkie w/w projekty spełniły kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej, ekonomiczno – finansowej a także na ocenie merytoryczno – technicznej oraz uzyskały łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów).

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 52 670 076,00 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 35 675 000,00 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi

14 270 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie ocenione przez KOP projekty zostały przekazane pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w celu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu bądź odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Zalaczniki:

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH Poddziałanie 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH Poddziałanie 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne
rodzaj pliku : pdf
2011-03-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania