Oś 3 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/3.1/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 7 lipca 2011 r. zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2010/1 – Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno - technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 15 poprawnych formalnie projektów.

Spośród w/w projektów 13 spełniło kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno – finansowej a także na ocenie merytoryczno – technicznej oraz uzyskało łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów). 1 projekt nie spełnił kryteriów dostępu oceny dokonywanej przez KOP, natomiast 1 projekt uzyskał łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej mniej niż 50% maksymalnej łącznej liczby punktów i w związku z tym zostały wyłączone z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 37 506 559,66 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 37 398 920,15 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 28 049 190,09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie ocenione przez KOP projekty zostały przekazane pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w celu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu bądź odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Zalaczniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/3.1/2010/1

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/3.1/2010/1
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/3.1/2010/1

Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/3.1/2010/1
rodzaj pliku : pdf
2011-07-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania