Oś 3 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1112/11 z dnia 15 lipca 2011 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2010/1 – Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/3.1/2010/1 wynosi 59 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla przedmiotowego konkursu została wyznaczona rezerwa finansowa w wysokości 3 190 517,08 zł z EFRR.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/3.1/2010/1 alokację, wysokość rezerwy finansowej oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 28 049 190,09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 37 506 559,66 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 37 398 920,15 zł).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/3.1/2010/1. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/3.1/2010/1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej dla przedmiotowego konkursu, tym samym kolejność projektów na liście uzależniona jest wyłącznie od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno - finansowej i merytoryczno - technicznej.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2010/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2010/1.

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2011-07-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania