Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1143/11 z dnia 19 lipca 2011 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 - Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu listy rezerwowej projektów.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 wynosi 8 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla przedmiotowego konkursu ustalono rezerwę finansową w wysokości 300 000,00 zł ze środków EFRR.

Dnia 21 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął informację o wynikach oceny projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym, przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 oraz podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Uchwałą nr 952/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 - Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs. Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 alokację, wysokość rezerwy finansowej oraz wyniki konkursu ujęte na liście projektów skierowanych do dofinansowania wynosiła 6 896 738,98 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mając na uwadze wysokość środków pozostających do rozdysponowania w konkursie nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 oraz deklaracje Wnioskodawcy odnośnie możliwości otrzymania wsparcia, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu znajdującego się na liście rezerwowej projektów. Jednocześnie Wnioskodawca został usunięty z listy rezerwowej a przedmiotowa lista została zaktualizowana.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 623 033,87 zł ze środków EFRR. Całkowita wartość projektu wynosi 1 309 067,74 zł, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 246 067,74 zł.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1

2. Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1
rodzaj pliku : pdf
2011-07-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania