Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Zmiana uchwały dot. decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach Poddziałania 6.2.2

Dnia 26 lipca br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1172/11 w sprawie zmiany uchwały nr 532/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/6.2.2/2010/1 - Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs oraz uchwały nr 976/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.2.2/2010/1 - Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zmianie uległy w § 1 ust. 2 oraz załącznik nr 1 uchwały nr 532/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego a także w § 1 ust. 3 oraz załącznik nr 1 uchwały 976/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowita wartość projektów, wartość wydatków kwalifikowalnych jak i wartość dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.2.2/2010/1 pozostały bez zmian.

Zalaczniki:

1. Zmieniony zał. nr 1 do uchwały nr 532/11 – Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania.

1. Zmieniony zał. nr 1 do uchwały nr 532/11 – Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania.
rodzaj pliku : pdf

2. Zmieniony zał. nr 1 do uchwały nr 976/11 – Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów.

2. Zmieniony zał. nr 1 do uchwały nr 976/11 – Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów.
rodzaj pliku : pdf
2011-08-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania