1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

Zamknięcie naboru wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.3.2/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje o ZAMKNIĘCIU z dniem 13 września 2011 r naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka-Innowacje-Technologie Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

1. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2010/1 prowadzony jest w trybie konkursu otwartego do dnia 13 września 2011 r. włącznie.

2. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60 A od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 do dnia 13 września 2011 r., bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

Data stempla pocztowego musi mieścić się w terminie naboru wniosków.

3. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

2011-09-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania