Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 (tryb odwoławczy)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 8 września 2011 r. zakończona została weryfikacja projektów ocenianych w trybie procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1, Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcia protestów do ponownej oceny Komisji Oceniającej Projekty zostały skierowane 3 wnioski. Z oceny wyłączono Ekspertów pierwotnie oceniających poszczególne projekty.

Spośród ww. projektów, 1 projekt nie spełnił kryteriów dopuszczających oceny dokonywanej przez KOP natomiast 2 projekty uzyskały łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej mniej niż 50% maksymalnej łącznej liczby punktów i w związku z tym zostały wyłączone z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 (tryb odwoławczy).

1. Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 (tryb odwoławczy).
rodzaj pliku : pdf
2011-09-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania