Oś 3 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/3.1/2010/1 - tryb odwoławczy

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 16 września 2011 r. zakończona została weryfikacja projektu ocenianego w trybie procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/3.1/2010/1 – Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie protestu, do ponownej oceny KOP został skierowany 1 projekt, który przeszedł pozytywną weryfikację, spełniając wszystkie kryteria przyjęte przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wynosi 100 punktów.

Pozytywnie oceniony projekt otrzymał co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów podczas oceny ekonomiczno - finansowej i merytoryczno - technicznej (50 punktów ze 100 punktów). Pozytywnie oceniony wniosek opiewa na łączną kwotę wydatków 2 875 784,11 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 875 784,11 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 2 156 838,08 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

Załącznik nr 1 - Lista projektów pozytywnie ocenionych - konkurs nr RPOWZ/3.1/2010/1 - tryb odwoławczy

Załącznik nr 1 - Lista projektów pozytywnie ocenionych - konkurs nr RPOWZ/3.1/2010/1 - tryb odwoławczy
rodzaj pliku : pdf
2011-10-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania