Oś 3 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1733/11 z dnia 25 października 2011 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pozytywnie ocenionego w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/3.1/2010/1 – Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 59 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla przedmiotowego konkursu została wyznaczona rezerwa finansowa w wysokości 3 190 517,08 zł z EFRR.

Mając na uwadze kwotę przeznaczoną na rezerwę finansową w konkursie, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pozytywnie ocenionego w wyniku procedury odwoławczej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 2 156 838,08 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość dofinansowanego projektu oraz wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 875 784,11 zł.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2010/1, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/3.1/2010/1.

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/3.1/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2011-11-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania