Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej listy rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż z uwagi na zakończenie procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 – Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 2136/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. ustalił ostateczną listę rezerwową projektów w ramach przedmiotowego konkursu.

Ostateczną listę rezerwową tworzą projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, a z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania oraz projekty pozytywnie ocenione w wyniku procedury odwoławczej. Kolejność projektów na ostatecznej liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę projektu stanowi liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej.

Zalaczniki:

1. Ostateczna lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2010/1

1. Ostateczna lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2010/1
rodzaj pliku : pdf
2012-01-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania