Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1654/12 z dnia 8 października 2012 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1- Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosiła 2 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla przedmiotowego konkursu została wyznaczona rezerwa finansowa w wysokości 20 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 alokację, wysokość rezerwy finansowej oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 330 460,00 zł ze środków EFRR. Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 849 339,60 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 698 340,00 zł).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/1.3.1/2010/1. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1. Projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1, a ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych nie uzyskały dofinansowania, tworzą listę rezerwową. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/1.3.1/2010/1.

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/1.3.1/2010/1.
rodzaj pliku : pdf

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/1.3.1/2010/1.

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/1.3.1/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2012-10-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania