Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Aktualizacja ostatecznej listy rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr 1923/12 z dnia 20 listopada 2012 r. zaktualizował ostateczną listę rezerwową projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2010/1 – Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie.

Niniejsza aktualizacja została dokonana ze względu na brak pisemnej odpowiedzi Wnioskodawcy Magnus-Bis Sp. z o.o. odnośnie zainteresowania wystosowaną propozycją dofinansowania projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-095/10, umieszczonego na 1 miejscu ostatecznej listy rezerwowej zaktualizowanej uchwałą Zarządu Województwa nr 1381/12 z dnia 21 sierpnia 2012 r., jak również mając na uwadze postawienie w stan upadłości likwidacyjnej Wnioskodawcy Zachodniopomorskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "EDBO" Sp. z o.o., którego projekt nr WND-RPZP.01.01.03-32-009/10 umieszczony był na 24 miejscu powyższej listy.

Ostateczną listę rezerwową tworzą projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, a z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania oraz projekty pozytywnie ocenione w wyniku rozpatrzenia protestu. Kolejność projektów na ostatecznej liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę danego projektu, umieszczonego na niniejszej liście, stanowi suma liczby punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej.

Zalaczniki:

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2010/1

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2010/1
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2010/1

Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2010/1
rodzaj pliku : pdf
2012-11-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania