Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 2122/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 - Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

W związku z utworzeniem ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach przedmiotowego konkursu (uchwała nr 960/12 z dnia 13 czerwca 2012 r.), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów, mając na uwadze wysokość dostępnych środków z rezerwy finansowej oraz deklaracje Wnioskodawców odnośnie możliwości otrzymania wsparcia. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowych projektów wynosi 3 800 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 8 540 000,00 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 7 000 000,00 zł). Z uwagi na powyższe ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 została zaktualizowana.

Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1, zostali pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowania ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1.

2. Zaktualizowania ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-01-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania