Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Zmiana uchwały nr 1573/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - konkurs nr RPOWZ/1.1.2/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 21/13 z dnia 8 stycznia 2013 r. zmienił uchwałę nr 1573/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 – Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Powyższa aktualizacja podyktowana jest faktem wyrażenia zgody przez IZ RPO WZ na zaproponowaną przez Wnioskodawcę propozycję modyfikacji projektu umieszczonego na liście projektów skierowanych do dofinansowania uchwałą nr 1573/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2012 r. Konsekwencją wyrażonej zgody jest zmiana wartości dofinansowania projektu nr WND-RPZP.01.01.02-32-121/10, która skutkuje obniżeniem łącznej wartości dofinansowania projektów skierowanych do dofinasowania uchwałą nr 1573/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2012 r. do 2 517 021,16 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-01-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania