Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Zmiana uchwały nr 1381/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż w związku ze zmianą statusu przedsiębiorcy, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2010/1, powodującą konieczność zmiany poziomu dofinansowania projektu do 50%, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 2161/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. podjął decyzję o zmianie uchwały nr 1381/12 z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2010/1 – Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Zmiana wartości dofinansowania projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-064/10 skutkuje obniżeniem łącznej wartości dofinansowania projektów, która wynosi 10 302 104,10 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-01-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania