Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 93/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 - Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Uchwałą nr 952/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 - Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs. Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie alokację, wysokość rezerwy finansowej oraz wyniki konkursu ujęte na liście projektów skierowanych do dofinansowania wynosiła 6 896 738,98 zł ze środków EFRR.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1143/11 z dnia 19 lipca 2011 r. udzielił dofinansowania projektowi spełniającemu wszystkie kryteria określone w dokumentacji konkursowej, znajdującemu się na liście rezerwowej projektów oraz zaktualizował listę rezerwową projektów. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosiła 623 033,87 zł ze środków EFRR.

Z uwagi na zakończoną procedurę odwoławczą dla konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1, zaktualizowana lista rezerwowa projektów stanowiąca Załącznik nr 2 do uchwały nr 1143/11 z dnia 19 lipca 2011 r., stała się (na mocy uchwały nr 2136/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.) ostateczną listą rezerwową w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1.

Mając na uwadze wysokość środków pozostałych do rozdysponowania w konkursie nr RPOWZ/6.1.1/2010/1 oraz treść Załącznika nr 1 do uchwały nr 2136/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu spełniającego wszystkie kryteria określone w dokumentacji konkursowej, znajdującemu się na pierwszym miejscu ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 664 308,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu skierowanego do dofinansowania wynosi 1 832 736,00 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 783 736,00 zł).

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2010/1
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1./2010/1

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1./2010/1
rodzaj pliku : pdf
2013-02-12
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania