Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP -Konkurs RPOWZ/1.3.1/2010/1 oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 07 lutego 2013 r. zakończona została weryfikacja projektów ocenianych w trybie procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1, Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie protestów dla projektów umieszczonych na liście rezerwowej, do ponownej oceny Komisji Oceniającej Projekty (KOP) zostały skierowane 3 projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP wynosi 60 punktów. Przekazane pod obrady KOP projekty otrzymały co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (30 punktów z 60 punktów).

Pozytywnie ocenione w ramach procedury odwoławczej wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków całkowitych w wysokości 210 947,46 zł (łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 171 502,00 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 85 751,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Z uwagi na zakończoną weryfikację projektów skierowanych do ponownej oceny KOP uchwałą Nr 248/13 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 18 lutego 2013 r. podjął decyzję o zaktualizowaniu listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1.

Listę rezerwową tworzą projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, a z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania. Kolejność projektów na liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny KOP.

Zalaczniki:

Załącznik nr 1 – Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 - tryb odwoławczy

Załącznik nr 1 – Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 - tryb odwoławczy
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 – Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.3.1/2010/1.

Załącznik nr 2 – Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.3.1/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-02-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania